CORONA – openstelling piste

RICHTLIJNEN GEBRUIK PISTE

Ne nieuwe beslissingen van de veiligheidscel die vandaag (woensdag 13 mei) genomen werden laten toe om te denken aan een voorzichtige heropstart van de trainingen (onder strikte vorwaarden)

Deze zullen ten vroegste kunnen herbeginnen vanaf maandag 25 mei na overleg met sportdienst en politie Ninove.

In afwachting blijft de piste open voor leden van de club (zie regeling hieronder)

Clubtrainingen kunnen we nog niet heropstarten maar de piste wordt wel opengesteld voor individuele trainingen of in kleine groep.

Na overleg met sportdienst, veiligheidscel, politie en burgemeester kunnen competitieatleten vanaf de categorie cadet opnieuw gebruik maken van de atletiekpiste. Politie zal er op toezien dat enkel competitieatleten toegang hebben. Daarom dient elke atleet die naar de piste komt zijn borstnummer mee te nemen.

Ook enkel atleten, trainers en bestuursleden zijn toegelaten. Dus geen vrienden of familie meebrengen. Op sommige dagen is er tussen 13u en 15u toelating gegeven aan Sophie (rolstoelatlete) om de piste te gebruiken.

We wensen erop aan te dringen om de richtlijnen in bijlage strikt na te volgen om te vermijden dat er boetes uitgeschreven worden en dat de piste gesloten wordt. Indien er meer dan 15 personen aanwezig zijn zal er geverbaliseerd worden en kan de piste voor de toekomst gesloten worden.

Iedere atleet wordt ook verzocht om doeken mee te brengen om het gebruikte materiaal te desinfecteren. Water zal gebruikt kunnen worden in sanitaire blok (start 200m)

Aan de joggers wordt gevraagd om de piste niet te gebruiken. Ze kunnen vanaf nu lopen in groepjes van drie in plaats van twee en kunnen dus ergens afspreken om te lopen (verplaatsing met wagen mogelijk).

We vragen elkeen om reglementering na te leven, de regels van social distancing op te volgen en ook alle materiaal te desinfecteren.

Hopelijk kunnen we weldra deze kleine heropstart nog uitbreiden

Tot slot hopen we dat ieder zijn gezond verstand gebruikt en er mee helpt voor te zorgen dat de situatie genormaliseerd wordt.

ELKE ATLEET DIE DE PISTE BETREEDT VOOR ZIJN TRAININGEN LEEST EERST DE RICHTLIJNEN NA EN VERKLAART ER ZICH MEE AKKOORD ZODAT IEDERS GEZONDHEID GEGARANDEERD KAN BLIJVEN