Clubrecords indoor

Na de outdoorrecords werden nu ook de indoorrecords aangepast aan de resultaten van het afgelopen seizoen, die ook de website staan. Behalve Jori waren er ook mooie verbeteringen bij de miniemen meisjes en de cadetten jongens. Foutjes kan je altijd melden via vita@telenet.be

Read More >>

Oostvlaams Atletiekcriterium

Vita is opnieuw mede-organisator van het Oostvlaams atletiekcriterium. Een zestal wedstrijden werden uitgekozen. Alle atleten (ook van niet-organiserende clubs) komen in aanmerking voor het criterium. Het reglement bekijk je hierna Oost- Vlaams atletiekcriterium 2013. De meeting van Vita gaat door op 11 juli.

Read More >>

Kid’s Athletics

De kids Athletics meeting op paaszaterdag kende een grote opkomst van Vita-atleten. De jeugdtrainers maakten er voor de jeugd een fijne namiddag van. Enkele ouders en medewerkers zorgden ervoor dat de dag goed werd afgesloten met een pannekoekenfestijn. Alle deelnemers kregen nog paaseieren van de paashaas en dankzij het Nieuwsblad een strip.  

Read More >>

Jef Gees erevoorzitter

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd door het Bestuur van Vita jef Gees gehuldigd voor zijn inzet als voorzitter van de club. Jef is de tweede erevoorzitter na Walter Sergeant (eerste voorzitter en medestichter van de club). Opmerkelijk is dat na de stichting van de club in de jaren 60-61 de club slechts twee voorzitters gekend heeft. Peter Bliki is de derde voorzitter. Via zijn twee kinderen, Mattias (bestuurslid) en Anneleen (jeugdbtrainster)…

Read More >>

Groot succes voor jeugddag te Gent.

Vita jeugd in grote aantal aanwezig op de jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga. Onder bezieling van de jeugdtrainers trokken een 13tal ploegen (telkens van vier atleten) naar de topsporthal te Gent waar onze jeugd een prettige dag beleefde.   Alleszins danken we alle medewerkers en ouders en vooral de jeugdtrainers voor de begeleiding van de vele vita-kinderen.

Read More >>