Bouw tribune en clubhuis (met kleedkamers)

 

Het oud clubhuis is na dertig jaar neergehaald. Gebouwd in 1988 en voor het eerst in gebruik genomen tijdens Kampioenschap van Vlaanderen in juni 1988.

Ondertussen is er begonnen met de wederopbouw van het clubhuis. Voor het bouwverlof zijn de ruwbouwerken afgewerkt evenals het plaatsen van ramen en deuren.20180426_201911

De kantine is nu tijdelijk ondergebracht onder de tribune waar zowel frisdranken, warme dranken, een biertje en een wijntje kunnen genuttigd worden.

Na het bouwverlof werd er begonnen met leiding voor nutsvoorzieningen. Het binnenplakwerk werd afgewerkt.

In november zal er werk gemaakt worden van de bouw van een technische ruimte, de afwerking van de buitengevel en het leggen van de vloerbeton.