Start to run sessie : infosessie 10 september

START TO RUN

INFOSESSIE 10 SEPTEMBER

 NAAR 5 KM

JOGGEN NAAR 10 EN 15 KM

 

VITA organiseert op de stedelijke atletiekpiste te Ninove een start2runsessie vanaf dinsdag 17 september en dit om 19 uur. Dezelfde dag starten om 18 uur 45 twee sessies naar 10 of 15 kilometer. Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd zonder prestatiedwang 5, 10 of 15 kilometer leert lopen. Begeleiding door ervaren jogbegeleiders is voorzien op vaste uren op dinsdag, donderdag en zondag. Op dinsdag 10 september om 19u15 vindt een informatie-vergadering plaats in de clubkantien naast de piste. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro en dit voor 30 trainingen; een aantal mutualiteiten betalen voor de ‘start-to-run’-cursus een gedeelte van het lidgeld terug. Als de jogger achteraf wil aansluiten bij de VITA-jogkern dient bijkomend 20 euro betaald voor lidmaatschap tot 31 oktober 2014. Ook hier wordt in begeleiding voorzien. Voor meer info: website www.atletiekvita.be, email via vita@telenet.be of bellen naar Erna Lauwereys, jogbegeleider, 0472/356038 of naar Eddy De Vogelaer: 0476/554.557.

JEUGDATLETIEK NINOVE

Trainingen : elke dinsdag en donderdag van 18u30 tot 19u30 : vanaf de leeftijd van zes jaar.

Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Jeugd, geboren in 2002 en 2001 begint om 18u45.

Info : www.atletiekvita.be, vita@telenet.be of 0476/554.557