Lid worden

Inschrijvingen en (her)aansluitingen bij atletiek- en jogclub Vita:

Vanaf seizoen 2023/2024.

Inschrijvingsmodaliteiten voor atleten:

Het atletiekjaar begint op 1 november en loopt tot 31 oktober. Aansluiten kan je vanaf 5 jaar. Het lidgeld voor wedstrijdatleten bedraagt € 140 voor het eerste en tweede lid van een gezin en € 90 voor elk bijkomend lid (indien tweemaal € 140 betaald). In dit bedrag zit: de aansluiting bij de Vlaamse Atletiekliga, een sportverzekering, deelname aan 2 of 3 trainingen gedurende vijftig weken/jaar en kortingsbon van € 10 bij sponsor Topsport Lebbeke.

Je dient als nieuw lid een aansluitingskaart in te vullen. Indien je jonger bent dan 18 jaar dient één van de ouders mee te ondertekenen. Daarnaast dien je elk jaar voor het bekomen van een licentie zo’n aanvraagkaart in te vullen en te ondertekenen. Enkel door het aanvragen van je licentie (borstnummer) ben je verzekerd voor sportongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Aansluitingen zijn steeds mogelijk in de loop van het seizoen.

Inschrijvingsmodaliteiten voor joggers:

Het lidgeld voor joggers bedraagt per jaar € 75.

Om aan te sluiten dien je een aansluitingskaart voor joggers in te vullen en te ondertekenen. Enkel door het aanvragen van je licentie (jogkaart) ben je verzekerd voor sportongevallen.

Kansenpas:

Vanaf 1 november kan je bij VITA eveneens terecht met de Kansenpas. Dankzij het kansenpassysteem krijgen mensen met een beperkt inkomen de mogelijkheid om aan gereduceerde tarieven deel te nemen aan jeugd- cultuur- en sportactiviteiten. Wie hiervoor denkt in aanmerking te komen kan voor meer informatie terecht bij het bestuur (Ria Van Der Perre). Indien je meent in aanmerking te komen kan je mailen naar vita@telenet. Indien statuut goedgekeurd wordt komt de club en stad (verschillend van gemeente tot gemeente) tussen in lidgeld.

We garanderen hierbij absolute discretie. Je kan hiervoor terecht bij voorzitter, secretaris of penningmeester.

Algemeen:

De aansluitingskaarten zijn tijdens de trainingsuren, op dinsdag en donderdag (tussen 18u30 en 20u00), te verkrijgen in de kantine te Ninove of bij de bestuursleden of bij de kernverantwoordelijken ( Denderhoutem: Jan Arijs).

In het lidgeld zijn inbegrepen : aansluiting bij de Vlaamse Atletiekliga, verzekering tegen sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, trainingen van ervaren en gediplomeerde trainers of jogbegeleiders,  info via infobladen en infomail. Tevens ontvang je een aankoop- en kortingbon bij sportwinkel Topsport Lebbeke van € 10.

Bij de meeste mutualiteiten kan je tussenkomst bekomen voor het betaalde lidgeld in een sportclub. Formulieren tot aanvraag van terugbetaling van de meeste ziekteverzekeringen vind je onder de rubriek documenten.

Ongeval – Verzekering

Via de federatie heeft de club een ongevallenverzekering afgesloten voor zijn leden bij Ethias.

Heb je een ongeval dan dien je daarvan onmiddellijk aangifte te doen via een aangifteformulier (op elke kern aanwezig). Je kan dit formulier ook downloaden via de website (zie http://www.atletiekvita.be/documenten). Dit formulier dient volledig ingevuld te worden door de betrokkene en door een geneesheer. Daarna bezorg je dit onmiddellijk aan de secretaris. Dus zeker niet wachten tot je genezen bent of tot je alle betaaldocumenten hebt.

Nadien dien je met doktersbriefjes naar de ziekenkas te gaan om terugbetaling te bekomen. Enkel het verschil tussen de kostprijs en de mutualiteit wordt door de verzekering terugbetaald. Vraag steeds een afrekening van je mutualiteit. Dit mag je nadien bezorgen aan ETHIAS.

Voor meer info kan je altijd terecht bij Patrick Van Dorpe of Eddy De Vogelaer of vita@telenet.be.